En sajt om olika livsstilar

Sluta röka på semestern

Redan 20 minuter efter ett rökstopp börjar kroppen att rehabilitera sig, blodkärlen vidgas och blodtrycket stabiliseras. Tre månader efter ett rökstopp har lungkapacitet och kondition ökat med 15 procent, enligt Hjärt-lungfonden. Du kan nu börja motionera i raskare takt, därför är ett rökstopp under semestern en perfekt satsning inför den härliga hösten då man kan springa i härligt svalkande temperaturer genom färgsprakande miljöer. 

Att vara rökare idag är inte enkelt, allt fler offentliga platser väljer att införa rökförbud, arbetsplatser diskriminerar rökare i högre grad, och politikerna jobbar för ett beslut om att stoppa den oreglerade försäljningen av cigaretter. Detta beror givetvis på att man vet mycket mer om hälsoriskerna för den enskilda rökaren men även för dennes omgivning idag. En annan orsak till det kollektiva nikotin motståndet kan ju också vara en direkt konsekvens av det hälsomedvetna samhället som vuxit fram som en väldigt stark norm. 

Att sluta röka på semestern kan nog många tycka är att utmana ödet. Lediga dagar, vinkvällar, och grill partyn med nära och kära är exempel på situationer som kan kännas utmanande och känner man att det blir för tufft finns det ingen prestige i att senarelägga rökstoppet. Psykologen Margareta Pantzar vid folkhälsoenheten vid Uppsala läns landsting rekommenderar att man ska planera sin tobaksavvänjning 1-2 veckor innan själva stoppet.

Tobacco endgame - rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt, organisationen jobbar offensivt och har redan 149 företag, myndigheter och organisationer som vill se att kravet på ett politiskt beslut om en plan för att få ett rökfritt Sverige år 2025 verkställs. Häng med du också och bidra till en framtid som kommer gynna miljön och välfärden avsevärt. 

Om du vill sluta röka finns det alla möjliga vägar att välja, och kanske skapar du en ny? Men behöver du hjälp finns det idag många otroligt bra alternativ. Exempel på alternativa hjälpmetoder är sluta röka linjen, 1177, din vårdcentral, eller varför inte följa någon av alla inspirerande personer som bloggar på ämnet.