En sajt om olika livsstilar

Få hjälp med era problem som par

 

De flesta par går igenom perioder då man bråkar mycket eller något inträffar som vänder upp och ned på relationen. Ibland går det inte att återhämta sig från händelser, men många gånger går det att hitta tillbaka till varandra genom hjälp i form av exempelvis parterapi. Om ni fortfarande har känslor för varandra kan det vara värt att testa på det.

Såhär fungerar parterapi

Parterapi kan fungera på många olika sätt. Det finns till exempel relationscoachning, IBCT (Integrative behavior couples therapy), EFT (Emotionellt fokuserad terapi) psykodynamisk terapi, KBT (Kognitiv beteendeterapi) och Imago parterapi. Vilken form av terapi just ni behöver beror på ert problem och era egna preferenser. Terapibehandlingarna har olika fokus och tar olika lång tid. Ny Insikt är ett ställe som erbjuder olika sorters terapi Stockholm. Här finns till exempel handledning, coachning, samtalsterapi och parterapi. Vilken terapiform ni än väljer är det viktigt att ni båda är överens på om att ni vill göra det, och är beredda på att öppna upp er för varandra.

När ska ni söka parterapi?

Det är ni själva som avgör om ni vill försöka rädda förhållandet med parterapi eller inte. Sätt er först ned tillsammans och diskutera för- och nackdelar med det. På det här sättet kan ni också försöka komma fram till vilket eller vilka era största problem är i relationen, och utifrån det hitta en passande terapiform. Många par har till exempel problem med att prioritera varandra, men det kan också handla om ekonomiska problem eller otrohet. Det här är problem som kan skapa misstankar och minskad tillit gentemot varandra, vilket skadar relationen. Vissa väljer att hantera dessa problem själva. Finns kärleken kvar men tilliten däremot håller på att försvinna, då kan parterapi vara lösningen för er.