En sajt om olika livsstilar

Välkommen

Alla får vi gå i livets skola och hur vi förvaltar vår kunskap blir betyget för oss vid livets slut. Genom att välja olika vägar att gå, har vi olika mål som är möjliga att nå. Våra vägval präglar utkomsten av vår framtida livssituation och det kan alltså vara en god ide att se över hur man ska välja för att nå dit man vill. 

Den här sajten kommer att handla om olika livsstilar, hälsa, utbildning, arbete och ekonomi. Med andra ord, de vägar och val vi kan göra och ta genom livet. Genvägar är allt som oftast senvägar och med det sagt så är ju alltid ett filbyte en möjlighet.

Vad är då egentligen en livsstil och vad innebär det? Uttrycket livsstil myntades av psykologen Alfred Adler 1929 och började användas i vardagstal 1960. Ordet livsstil syftar i stort till hur vi lever vårt liv. Vi kan se och läsa om olika livsstilar i tidningar och på tv, som exempelvis program med förändring av utseende.

Hälsan har blivit en viktig del av mångas liv och tur är väl det. Vi har ett allt mer stillasittande samhälle där vi inte rör oss så mycket och vi äter halvfabrikat som inte tillför kroppen alla vitaminer och mineraler som behövs. Hälsan innefattar träning och mat bland annat och är en viktig del för att vi som människor ska fungera.

Utbildningen är en annan viktig del av livet. Med en bra utbildning ökar möjligheterna för dig att kunna söka och få det jobb du helst vill ha. Genom att förnya sina kunskaper och lära sig nya saker genom livet, håller vi oss ajour och är attraktiva på arbetsmarknaden.

Arbete och utbildning går som sagt hand i hand. Vill man nå ett mål är det viktigt att utbilda sig på vägens gång för att kunna nå sitt mål. För de allra flesta handlar ett jobb om att vara självständig och att få ett värde både bland kollegor och av andra. Kan man utföra ett jobb och det är värdefullt för någon annan så växer man som människa.

Slutligen ekonomi. Ekonomi har många sidor och för en privatperson kan det handla om att leva gott eller att leva snålt. Ingen av dom har egentligen ett rikare liv än den andre då de övriga delarna med hälsa, livsstil och livet i stort, även dessa måste klaffa för att livet ska vara på topp.